drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Przelewicach

WSKAZANIE LOKALU ZAMIENNEGO

Podstawa prawna:

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Pismo o potrzebie zapewnienia lokalu zamiennego (składa ............)

II. OPŁATY:
     
Nie pobiera się. 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
   
  Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
   
 Odwołanie wnosi się do .............

VI. UWAGI:
   
 Wynajęcie lokalu zamiennego następuje bez konieczności spełnienia kryteriów dochodowych.