drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Przelewicach

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM WOLNOSTOJĄCYM STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY ......

Podstawa prawna: art. 27, 28, 31, 35 ust. 1 i 2, 38, 39, 40 i 41 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy a dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze przetargu
    lub
  2. Załączniki:
    • jeden egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją gruntu i budynku .

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. W przypadku przygotowania nieruchomości do zbycia wnioskodawca zostanie powiadomiony o terminie i warunkach przetargu.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w  .............