drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Przelewicach

Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia
na wykonywanie transportu drogowego

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 pkt.2, ust 2 i ust 3 , art. 24 ust.3 pkt.1, ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. "Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego ." (WDGiP - 18)
    pobierz wniosek:
    lub
  2. Załączniki:
    • Zwrot oryginału właściwej licencji lub zezwolenia oraz wydanych wypisów

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Bez odpowiedzi.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Przedsiębiorca nie może zrzec się licencji lub zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie posiadanego uprawnienia
Przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić licencję organowi, który jej udzielił niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia o zrzeczeniu się licencji.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ............ wydziału prowadzącego sprawę.