drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Przelewicach

PODATKI I OPŁATY LOKALNE STANOWIĄCE DOCHÓD GMINY, A POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE WNIOSKI PODATNIKÓW W SPRAWIE UDZIELENIA PISEMNEJ INFORMACJI O ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Podstawa prawna: art.14 § 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997r. z późniejszymi zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

"Wniosek w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego" (WPiOL-6)

II. OPŁATY:
W/g stawek obowiązujących w tutejszej jednostce samorządowej.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.