drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Urząd Gminy w Przelewicach

ZAPRZESTANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna: art. 88e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej    lub

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
............

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w ............). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w .............